All best - all (все лучшее - всем)
  Временная инфо
 
NB!    Данная   страница   отныне   будет содержать   временно   размещенную  
не повторяющуюся информацию (статьи и рисунки) от автора сайта. Продол-
жительность экспозиции - по желанию посетителей. Комментарии просим
оставлять в гостевой книге  или  в контактах данного сайта. По   желанию  
читателя любая статья, опубликованная на этой странице, может быть скопи-
рована им или направлена ему в обмен на гарантию не публикации ее в других
источниках без ссылки на автора.
В процессе публикации 13 выпусков временной информации я не получил ни одного отзыва,
ни одного вопроса, что свидетельствовало бы об интересе к моим выступлениям на темы
о здоровье и долголетии. 
Автор опубликованных статей и автор сайта:

врач высшей категории, доктор мед. наук, академик УТА Руль Ю. В. 
Шановні абітурієнти!

МАЕМ об’являє набір на підготовку лікарів зі спеціальностей:

222 «Медицина» за спеціалізацією:

-лікар фізичної і реабілітаційної медицини.

225 «Охорона здоровя» за спеціаліза-

заціями:

-    медична психологія (лікар психолог).

-    громадський лікар

Умови вступу за тел.   (044)5639854.

Інші питання: (044)5639915; (050)1969692

(Ліцензія МОН України серія АЕ № 270728 від 2 липня 2013 року). 

 Шановні студенти та фахівці!

Кафедра медичної та психологічної реабілітації МАЕМ пропонує курси
підвищення кваліфікації
з різних напрямів психології та медицини з
видачею ламінованого сертифікату, який додається до диплому.

Кількість академічних годин: 30-60

Тривалість та режим навчання: гнучкі (за домовленістю зі слухачами).

Базова мінімальна освіта: середня та середня спеціальна.

Місце проведення: МАЕМ, 9-поврховий корпус

Платня за навчання: 3500 грн. - 30-годинний курс; 
                             6000 грн - 60-годинний курс
                             20000 грн - 600 годинний курс
Співробітникам та студентам МАЕМ знижка -
30%

Форми оплати: готівкова та безготівкова.

Тел. для довідок: (050)1969692 або (068)1192596 

                             (Юрій Володимирович)

         Назва курсу
      1.
 Аддиктологія 
залежності (психологія та  психокорекція)

2.  Акцентуації особистості та їх психокорекція

3.  Аліментарна (харчова) валеологія та гігієна

4.  Аліментарна психологія та гастика

5.  Анапсихологія (психологія відпочинку)

6.  Анатомія людини

7.  Англійська мова

8.  Антропологія

9.  Антропометрія та біометрія

10.  Аромапсихологія, аромакорекція та ароматерапія

11.  Арт-психологія та арт-психотерапія

12.  Астрологія

13.  Безпека та охорона закладу, організації

14.  Біологія

15.  Біотехнологія

16.  Брахіологія (психологічна технологія впливу та роз-

       пізнавання і захисту від несанкціонованого впливу)

17.  Валеологія

18.  Виживання в умовах автономного існування, при

       втраті цивілізації у відриві від баз постачання

19.  Віктимологічна психологія (психологія жертви)

20.  Вітатерапія (спосіб життя та спосіб мислення)

21.  Гаутопсихологія (психологія гумору та сміху)

22.  Геронтологія та геріатрія

23.  Геронтопсихологія

24.  Гештальт терапія

25.  Гіпнопедія (навчання уві сні)

26.  Гіпнологія ( у т.ч. 100% розвиток зорової пам’яті)

27.  Гомеопатія

28.  Графологічний  аналіз  особистості (за підписом та

       почерком)

29.  Аналіз особистості за друкованим текстом

30.  Дактилоскопія

31.  Дерматогліфіка

32.  Дефектологія з елементами психодіагностики

33.  Дитяча психологія, психокорекція та психотерапія

34.  Діанетика

35.  Дієтологія та гастроентерологія

36.  Екопсихологія

37.  Екстрасенсорика (тестування і розвиток здібностей)

38.  Етнопсихологія

39.  Законодавство України у галузі охорони здоров’я

40.  Законодавство України у галузі психологічної та

       психіатричної допомоги і реабілітології

41.  Іспанська мова

42.  Італійська мова

43.  Кардіопсихологія і психокорекція

44.  Клініко-лабораторна справа (технологія лаборатор-

       них аналізів та трактування їх результатів)

45.  Консультативно-розвивальна технологія (для усіх

       вікових груп)

46.  Конфліктологія

47.  Копірайтинг та рерайтинг

48.  Кримінологічна психологія

49.  Кримінологічна сексологія та сексопатологія

50.  Кулінарна психологія, естетика та дизайн (гастика)

51.  Кулінарна технологія

52.  Курс арт-психології (практичний курс)

53.  Курс для домогосподарок

54.  Курс для нянь

55.  Курс догляду за старою і/або хворою людиною

56.  Курс організації наукового дослідження та математич-

       ного аналізу даних

57.  Курс перинатальної психології

58.  Курс пісочної психокорекції та психотерапії

59.  Курс психодрами

60.  Курс НЛП-технології

61.  Курс харчування здорової та хворої дитини

62.  Латинська мова (старолатинська та ново латинська,

       походження та семантика медичних термінів)

63.  Медична генетика та психогенетика

64.  Медична етика та деонтологія

65.  Медична психологія

66.  Мислення діагностика та психокорекція (увага,
       пам’ять, 
спостережливість, дедукція, індукція, аналіз,         синтез)

67.  Науки про харчування (технологія приготування їжі,

        кулінарія, нутриціологія, гігієна харчування)

68.  Нейропсихологія та фізіологія ВНД

69.  Німецька мова

70.  Нумерологія

71.  Нетворкінг

72.  Нетрадиційна та народна медицина

73.  Ойкогенопсихологія (сімейна психологія та психоко-
        рек
ція)

74.  Онкопсихологія і психокорекція

75.  Організація та управління психічним здоров’ям

76.  Основи медичних знань

77.  Особиста безпека

78.  Пам’ять (мнемоніка, покращання пам’яті, розвиток

       абсолютної зорової пам’яті)

79 Перинатальна психологія і психокорекція

80.  Підготовка лаборантів (середня медична освіта,

       повний курс)

81.  Підготовка медиків техніків (середня домедична ос-

       віта, повний курс 600 і більше годин)

82.  Підготовка парамедиків (середня домедична освіта,

       курс 600 і більше годин)

83Політична психологія

84.  Порушення психічного здоров’я та психіатрія (діагно-

       стика, психокорекція та лікування)

85.  Профілактика та лікування прискореного старіння

86.  Психогносеологія та дидактика (психологія навчання)
87.  Психокорекційна наукотерапія

88.  Психокорекція (для психологів і медичних психологів)

89.  Психокорекція та психотерапія професійного вигорян-
       ня

90.  Психокорекція психотравми

91.  Психолінгвістика та сучасні психологічні засоби                   інтенсифікації оволодіння іноземними мовами

92.  Психологічна зброя та військова психологія

93.  Психологічна музикотерапія

94.  Психологічні (безконтактні) єдиноборства (практич-
        ний
 курс)

95.  Психологічні аспекти державного устрою

96.  Психологія брахіології (виверти, маніпуляції психікою

       захист від неї)

97.  Психологія деструктивних культів

98.  Психологія дизайну

99.  Психологія етикету

100.  Психологія знайомств з елементами нетворкінгу

101.  Психологія керування колективом

102.  Психологія маркетингу

103.  Психологія міжнародних відношень

104.  Психологія флірту та пошуку серйозних шлюбних

          відносин з елементами психології сексуальності.

105.  Психологія профайлінгу (ідентифікація правди та

         брехні) з елементами поліграфії, проксеміки, хро-

         неміки, такесики, кінесики, нетворкінгу, брахіоло-

         гії, гаптики, гастики, одорики, ольфакції, невер-

         бальної психодіагностики та ін.

106.  Психологія тероризму та впливу на психіку терори-

          ста (з елементами антитерористичної брахіології)

107.  Психологія успішності бізнесу

108.  Психонетика

109.  Психотерапія (для лікарів, майбутніх чи дипломо-

         ваних психотерапевтів)

110.  Редактор медичного тексту

111.  Репродуктологія та психологія

112.  Саєнтологія

113.  Сексопсихологія з елементами психокорекції

114.  Соціальна геронтологія

115.  Соціальна медицина

116.  Соціальна психологія

117.  Судова експертиза

118.  Судова психологія

119.  Суїцидологія та психопрофілактика суїцидальних

          подій

120.  Сурдопсихологія (методи психологічної реабілітації

          глухих)

121Сучасна поліграфологія

122.  Сучасний психоаналіз

123.  Сучасні методи психодіагностики

124.  Сучасні окультні течії у психології

125.  Танатопсихологія та танатопсихокорекція

126.  Телепатія та телекінез

127.  Теологічна психологія та психологія сектантства

128.  Термінологія (для психіатрів)

129.  Термінологія (для психологів)

130.  Термінологія (анатомічна та клінічна для лікарів

          терапевтів і хірургів)

131.  Термінологія (стоматологічна)

132.  Тифлопсихологія (методи психореабілітації сліпих)

133.  Тлумачення снів

134.  Трансцендентальна психологія

135.  Українська мова

136.  Фармакологічна психологія та наркологія

137.  Фізіогноміка

138.  Фізіологія

139.  Фітотерапія

140.  Французська мова

141.  Хіромантія та хірологія

142.  Читання по губах на відстані

143.  Швидкочитання та швидкомислення

144.  Яснобачення

145.  Інші напрями за бажанням та пропозиціями слуха-               чів        

146.  Окрім того, МАЕМ організує:

- електронний науково-популярний та науковий  жур-        нал

- науковий клуб (клуб наукових конференцій, у тому        числі  віртуальних, круглих столів та дискусій)

- клуби за інтересами (розмір платні вирішується               членами  клубу)

- клуб знайомств

- клуб здоров’я

- клуб туризму вихідного дня

- клуб медичного туризму

- клуб збирання колекцій

- клуб танцю (традиційного та сучасного)

- клуб більярду

- клуби за видами мистецтв

- Інтернет – клуб

- Інтернет - магазин

- клуб прикладного комп’ютерного програмування

- інші клуби за пропозиціями слухачів та відвідувачів.

 

За більш детальною інформацією просимо звер- татись за тел.:  (050)1969692  або  (068)1192596 

Деканат факультету медичної і психологічної реабілітації (7-поверховий корпус, 7-й поверх кімната 706)

  1.  

Очень важный вопрос к посетителям моего сайта:
Продолжать ли публиковать новую информацию в этом разделе сайта? Если да, то какое чтиво
Вы предпочитаете? Спасибо тем, кто не постесняется ответить. А кто стесняется всенародно
публиковать свою реакцию, пишите мне на электронную почту: 
renyuvl2005@ukr.net
Тяжело выдавать информацию, если не знаешь интересы своей аудитории. Ясно одно: моя
аудитория
либо очень стеснительная, либо просто не хочет со мной общаться на всеобщее
обозрение.
А жаль. Я - сторонник интересных дискуссий, которые сами по себе являются магнитом для
новых посетителей. Я был бы благодарен посетителю моего сайта, который смог бы мне
просигнализировать о необходимости сменить информацию в данном или в других разделах.
Спасибо всем, кто посетил мой сайт.

 

 
  Сегодня были уже 7 посетителей (20 хитов) здесь!  
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=