All best - all (все лучшее - всем)
  Временная инфо
 
NB!    Данная   страница   отныне   будет содержать   временно   размещенную  
не повторяющуюся информацию (статьи и рисунки) от автора сайта. Продол-
жительность экспозиции - по желанию посетителей. Комментарии просим
оставлять в гостевой книге  или  в контактах данного сайта. По   желанию  
читателя любая статья, опубликованная на этой странице, может быть скопи-
рована им или направлена ему в обмен на гарантию не публикации ее в других
источниках без ссылки на автора.
В процессе публикации 13 выпусков временной информации я не получил ни одного отзыва,
ни одного вопроса, что свидетельствовало бы об интересе к моим выступлениям на темы
о здоровье и долголетии. 
Автор опубликованных статей и автор сайта:

врач высшей категории, доктор мед. наук, академик УТА Руль Ю. В. 

Мої пропозиції щодо майбутніх змін у охороні здоровя кожної окремої людини і усього суспільства.

1.       Міністерство охорони здоровя перейменувати в Міністерство здоров’я, оскільки воно відповідатиме не тільки за охорону здоровя, а й за його зміцнення у хворих і здорових людей.

2.       За 49 статею Конституції України медичну та психологічну допомогу залишити безкоштовними для споживача, але покласти сплату їх вартості на Територіальну Громаду за місцем проживання людини.

3.       Прийняти конкретизований закон про статус, права і обовязки Територіальних Громад

4.       Прийняти Закон про права, моральні якості і обовязки Громадянина України.

5.    При плануванні діяльності МЗ прийняти до уваги, що генетичний чинник займає 18-22% ваги у системі захисту та відновлення здоровя, уся система охорони здоровя – 10%, вплив довкілля - 8 %, вплив способу життя та харчування – 50-62 %

6. Розробити методичні вказівки незалежних від місцевих умов видів високорентабельної  ділової  діяльності Територіальних Громад з метою швидкого накопичення  капіталу.

7.     Прийняти за принцип культивувати у Громадах лише високу і нанотехнологію і переробні  виробництва.

8. Прийняти Закон про заборону продавати за кордони України сировинну продукцію (зерно, молоко, тощо), а дозволити продавати лише готову до вживання продукцію.

9.   Створити цільові банки,  де могли б надійно зберігатись кошти Громад і окремих громадян та здійснювати заходи з впровадження додаткової накопичувальної  пенсійної  системи. З часом, завдяки методам просумпції та просументам, Громада зможе фінансувати потреби своїх членів у коштовній вищій освіті юнаків та дівчат, їхнє медико-психологічне обслуговування, стимулювати народження дітей щоб зламати негативну демографічну ситуацію.

10.  Територіальна Громада повина опікуватися створенням і функціонуванням центрів медичної та психологічної  допомоги, їх обладнанням та заповненням їх штату висококваліфікованими фахівцями  у тому числі  за вахтовим принципом.

11.  Надати Територіальним громадам допомогу у реєстрації нових технологій, винаходів, корисних моделей та інших документів, які фіксують  інтелектуальну власність за її авторами.

12.  Прийняти Закон про податкові канікули для малого і середнього бізнесу на перші 5 років діяльності підприємства.

13.  Переглянути систему стандартного та гігієнічного затвердження виробничої документації на нові продукти виробництва; включити до цих схем високочутливі експресні  лабораторні дослідження і скоротити терміни видачі дозвільних документів.

14.  Піддати ретельному перегляду і перевірці протоколів досліджень у тих випадках, коли МОЗ України видавав дозволи на модифіковані продукти та ліки у той час, як вони були заборонені у економічно розвинутих країнах.

15.  На профілактику хвороб виділити 50-60 % коштів, відпущених на психологічні та медичні послуги.

16.  Провести аналіз зв’язку між споживанням тих чи інших продуктів харчування і напоїв з первинною захворюваністю та розповсюдженістю хвороб епідеміологічним методом і на цій основі побудувати  норми споживання харчових продуктів.

17.  У межах Громад налагодити безкоштовну для членів Громади видачу основних продуктів харчування спочатку хворим людям, а пізніше усім членам Громади.

18.  Державі надати функції координування господарства, а не управлінські функції (за виключенням силового блоку та блоку зовнішніх звязків).

19.  Усі організаційні рішення повинні прийматися науковим професійним шляхом. Оптимальність рішення повинна бути ймовірносно очевидною. Для цього доцільно використовувати: а) рішення професійної експертної  ради, яка опиратиметься на власний досвід та на світовий науковий спадок у даному питанні; б) результати перетворюючого експерименту в) результати наукового дослідження з відповідною метою.

20.   Доцільно використовувати систему мультифакторної оптимізації (автор акад.. Руль Ю. В.) яка дозволяє оптимізувати рішення за сукупністю змінних.

21.   Відновити випуск лікарів-експертів профілактичного напрямку.

22.   Інтенсифікувати та прискорити проведення досліджень у галузі фармакології з метою налагодження вітчизняного виробництва високоефективних ліків – аналогів закордонних.

23.  Для тих осіб,  які не опікуються зовнішнім виглядом, смаком, та ароматом  їжі, але з метою економії їхнього часу розробити збалансовані харчові суміші, які відповідають базовим потребам людини.

24.  Підтримати такі основні напрями наукового пошуку:

23.1. Вивчення  небезпеки та оздоровлюючого ефекту внутрішніх і

          зовнішніх чинників організму людини.

24.2.    Вивчення дії чинників виживання та подовження життя хворих і здорових людей.

24.3.        Засоби й методи ранньої діагностики небезпечних і фатальних хвороб.

24.4.  Вивчення доцільності повернення до диспансеризації чи її окремих елементів, сполучивши її з осередками  телемедицини, медичної та господарської статистики.

24.5.        Налагодити систему медичної та профілактичної просвіти

24.6.  Побудувати систему обновлюваних запасів найважливіших харчових продуктів вічного зберігання у складах недоторканого запасу у кожній Громаді  чи Обєднанні  Громад.

24.7.   Продовжити вивчення схем та закономірностей виживання людини в умовах автономного існування (капсули у землі та наземні обєкти)(закрита тематика). Також проводити просвіту щодо правильної  поведінки людей,  які потрапили у надзвичайну ситуацію (катастрофа в океані, у лісі, тайзі, пустелі тощо)

24.8.   Вивчати та культивувати лише доказову медицину та доказову психо-логію, але вивчати науковими методами окультні та езотеричні напрямки медицини і психології та оздоровлюючий вплив відправлення релігійного культу, явища дії «святої» води, «зарядженої»  води, тощо, влив таблеток «плацебо»

24.9.        Поглибити вивчення психологічних закономірностей і процесів та їхньої психофізіологічної основи.

24.10.   Вивчити та оцінити з гігієнічних позицій харчове та кормове глибинне культивування (грибів, ферментних препаратів).

24.11. Вивчити та налагодити тестову систему для вивчення токсичності, канцерогенності, смакової привабливості питної води. На цій основі  віддавати перевагу бездоганній воді у межах Громади.

24.12. Вивчити та довести наявність чи відсутність зв’язку між розладами психіки та захворюваністю на соматичні хвороби.
25.  Розробити нову  систему статистичних обліку та звітності у галузях медицини, психології, соціальних показників та затвердити їх у законодавчому порядку.     
26.   
Відновити фізичну культуру у школі, роблячи акцент на розважальний напрямок, не допускаючи зарегульованості, марширування, змагальності. Запобігти розвитку сколіозу та інших порушень у опорно-руховому апараті.             
27.  Повернутись до систем діагностики стану закалювання за даними температури у різних стандартних точках тіла дитини чи підлітка.
28.     Під контролем зворотного зв’язку вивчати за експресною методикою Руля Ю. В., запрограмованою Давидовою О. В., 137 показників діяльності півкуль мозку (здатність до навчання, асиметрія півкуль, зорово-кінетична пам’ять, статистичність  тощо).
29.      Налагодити систему перинатальної медичної, перинатальної харчової та психологічної перинатальної  допомоги з метою культивування надзвичайних здібностей майбутньої людини незалежно від генетично обумовлених задатків.
30.   Та багато іншого, що може бути впроваджено для конкретних умов діяльності нового Міністерства Здоровя.
*/ При створенні даного матеріалу були використані деякі думки соціального стратега Сидоренко Віталія Миколайовича (м. Одеса)
 
  Сегодня были уже 3 посетителей (20 хитов) здесь!  
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=