All best - all (все лучшее - всем)
  Блог - Blog
 

Блог 1

ПОТУЖНІ РЕЗЕРВИ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА (коротке повідомлення)

Руль Юрій Володимирович, доктор медичних наук, пенсіонер

       Україна, попри війну, намолотила на кінець жовтня 2016 року 60 млн. тон зернових. 18% з них будуть втрачені через безгосподарність, гризунів, птахів, комах, плісені, втрати при транспортуванні тощо. Залишається 50 млн. тон. Закупівельна вартість їх у середньому 5000 грн. за тону. Якби 16,25% від цього залишку або 7,8 млн. тон було виділено під нашу технологію, то платня за них склала б біля 39 млрд. грн. У цій  технології на 1 одиницю продукції на день використовується 34 г зернових. 60 одиниць на рік потребують 744,6 кг зернових, що складає частку 1/10475423 від закупленого зерна. Ці 60 одиниць дають за рік 1552 кг цінної харчової продукції, мінімальна ціна якої від виробника 80 грн за кг або 124160 грн. Отже загальний прибуток від продажу цієї продукції складе 124160 грн. * 10475423 = 1300624000000 грн або 1,3 трлн грн.. Отже, рентабельність технології складає: витрати  39 млрд. вартість зернових + 4 млрд. транспорт, налагодження виробництва = 43 млрд грн. 1300624000000/43000000000 = 3025%  При цьому технологія отримує за рік: 1552 кг * 10475423 = 16257856496 кг цінної харчової продукції, вартість якої дорівнює 16257856496 кг * 80 грн = 1,3 трлн грн. У цьому продукті міститься 20%  чистого тваринного білка або  16257856496 кг * 0,20 = 3251571299 кг за рік. 3251571299000 г білка/ 18250 г (потреба пересічної людини у тваринному білку на рік) = 178 млн., що дозволяє прогодувати протягом року цілющим продуктом 178 млн. населення.          Якщо ж на ці цілі використати  не 7,8 млн тон, а усі 60 млн тон фуражного зерна (реально для України), то цей показник зросте до 1,369 млрд  населення планети. Отже, якщо закупівельна вартість частки у 60 млн тон від цьогорічного врожаю зернових  складає  300 млрд. грн., то вартість продукції після раціонального використання цієї кількості зернових (60 млн тон) за нашою технологією складає за скромними розрахунками 1,3 трлн грн./ 7,8 млн тон зерна * 60 млн  тон  = 10  трлн. грн.  
     Отже раціональна вартість 1 тони фуражного зерна з урахуванням отриманого цінного харчового продукту за даною технологією становить  10000000 млн грн/60 млн тон = 166667 грн. за 1 тону або у 33,3 рази більше за звичайну закупочну ціну. А при  залученні європейського ринку для продажу готової тваринної продукції цей коефіцієнт можна помножити ще на 10 і отримати 1666667 млн грн. за тону зерна.  Ми не станемо рахувати збиток України від продажу зерна за кордон як сировини. Він астрономічний. Вважаємо також, що підприємці за кордоном, використовуючи сучасні технології, можуть отримати з українського зерна ще більший прибуток, у тому числі за рахунок продажу готової продукції українцям та громадянам багатьох інших країн.
  А поки що пересічний українець купує перемелену іноземною компанією гречану крупу, внесену у капсули та упаковану і затверджену МОЗ України як харчова добавка приблизно за 20 тис грн. за кілограм крупи.
  Цими розрахунками ми хочемо підкреслити, що якщо ми після здобуття миру, а може й раніше, і чим раніше, тим краще, зробимо ставку на сприяння науці, то народ наш буде одним з найбагатших на планеті у розрахунку на душу населення.

Блог 2
 
Не совсем стандартная ситуация. Врача диетолога фешенебельного фитнес клуба частной формы собственности администрация клуба попросила дать согласие либо грамотно,
на основании юридически значимых документов запретить продажу специальных пищевых продуктов молодой преуспевающей компании (Германия). В силу направленности деятельности врача и его многолетнего опыта он не склонен заменять натуральные пищевые продукты пищевого рациона спортсменов и лиц, использующих услуги фитнес клуба, на продукты, полученные с применением современных нанотехнологий.
Фитнес клубу, в соответствии с утвержденным перечнем видов его деятельности, разрешено получать на основе контракта и реализовать через свою сеть общественного питания целевые
пищевые продукты, в том числе и партии импортных продуктов, документально оформленные в соответствии с действующим законодательством (таможенным и по линии Министерства здравоохранения страны, где продукт предполагается реализовать). Более того, в фитнес клубе уже реализуются партии пищевых продуктов, в том числе и импортных, подобного назначения, полученные ранее (до приема на работу данного врача диетолога) от других компаний производителей.
Варианты решения вопроса:
1. Несмотря на концептуальные и другие сомнения врача, проверить стандартную документацию и, при отсутствии замечаний к ней, принять продукты и выпустить их в продажу клиентам фитнес клуба без ограничений, кроме тех, которые указаны на этикетках.
2. Потребовать от компании производителя данных специальных продуктов ознакомить фитнес клуб с документацией по технологии их производства, включая данные о составе и безопасности сырья.
3. Потребовать от компании производителя данных специальных продуктов ознакомить фитнес клуб с технологией их производства как по документам, так и на самом производстве.
4. Разрешить составить контракт на реализацию пробных партий продукции данной компании и подвергнуть образцы от каждой партии дополнительному исследованию в порядке текущего
санитарного надзора по заявке клуба и лишь при получении положительных результатов (сведений о безопасности) выпустить их в реализацию через свою сеть общественного
питания в пределах срока реализации, указанного на этикетке.
5. Изучить состояние и темпы реализации предыдущих партий специальных пищевых  продуктов в пределах времени пригодности, прибыль от реализации и убытки клуба от
списания продукции с истекшим сроком пригодности и только  потом принять решение о целесообразности приобретения новых партий.
6. Предоставить компании (дилерскому центру компании)  в аренду (или в субаренду) место для специализированной торговой точки для реализации данной продукции под своим
брендом. При этом клуб практически не отвечает за соблюдение данной торговой точкой санитарных и торговых правил реализации партий этих продуктов. Данная торговая точка вносится в реестр СЭС как самостоятельный объект саннадзора.
7. Отказать дилерам в предоставлении возможностей для реализации продукции компании, аргументировав свой отказ.
8. Отказать дилерам в предоставлении возможностей для реализации продукции компании без объяснения причин отказа.
   Реализация пунктов 6,7 и 8 лишает фитнес клуб получения прибыли от продажи продукта. 2,3,4 и 5 пункты пролонгируют решение вопроса на  1-3 недели. 1 пункт в случае ненадлежащего качества и эффективности продукта может бросить тень на репутацию фитнес клуба для VIP-особ.
   Возможные риски, связанные с нарушениями санитарных правил производства данной продукции:
1) Некачественное сырье, полученное от сторонних компаний, а именно:
- Молоко, фальсифицированное добавлением соды, антибиотиков, содержащее альфа-лактозу, создающую диспептические проблемы у взрослых людей, содержащее
бета-глобулины, обладающие выраженным аллергенным действием или полученное от коров в условиях повышенного содержания в их корме микотоксинов, пестицидов, удобрений, синтетических гормональных стимуляторов, ядовитых растений, растений, модифицирующих вкус и запах молока, генно- модифицированных растений, кормовых продуктов бактериального синтеза,
- Кисломолочные продукты полученные на бактериальных заквасках (см. предыдущий блог 1), а также с нарушением требований к чистоте культуры.
- Соя: генно модифицированная или содержащая повышенные количества микотоксинов, пестицидов, удобрений, три-, четыре- сахаров, не утилизируемых организмом человека, ингибиторов пищеварительных протеаз.
- Кровь и сыворотка (плазма) крови убойных животных, блокирующая всасывание железа или полученная от животных в условиях повышенного содержания в их корме микотоксинов, пестицидов, удобрений, синтетических гормональных стимуляторов, ядовитых растений, растений, модифицирующих вкус и запах, генно-модифицированных растений, кормовых продуктов бактериального синтеза.
- Неорганические источники макро- и микроэлементов, используемые для обогащения конечного продукта,
- Витамины: использование фолацина совместно с другими витаминами, особенно витаминами группы В, использование синтетической аскорбиновой кислоты в D-форме, полученной из D-глюкозы, подмена эргокальциферола холекальциферолом незначительное или запредельное обогащение и другие нарушения.
2) Использование технологии обработки сырья и упаковки готовой продукции, резко меняющей натуральные свойства пищевых продуктов:
- Применение высокотемпературной стерилизации и (или) обезвоживания с целью доведения готовой продукции до нормы по бактериологическим показателям. Другие способы обезвоживания делают готовый продукт слишком дорогим и непокупаемым. При этом образуется целый букет опасных и нежелательных антиалиментарных веществ (это отдельная тема).
- Микрокапсулирование (одна из разновидностей нанотехнологии): микрокапсулы диаметром от 50 до 100 мкм образуют практически бесконечную поверхность контакта пищевого продукта и, что особенно опасно, жиров и длинноцепочечных ненасыщенных жирных кислот, а также большинства витаминов с кислородом воздуха (это тоже отдельная тема!). Применение в этом случае защитной герметичной вакуум упаковки и упаковки в инертном газе лишь частично решает проблему, но значительно удорожает готовую продукцию.
- Применение полимерных упаковочных материалов не дает гарантий канцерогенной безопасности (к сожалению, из-за трудностей тестирования и обнаружения связи между конкретным нарушением и результатом у человека эта сфера практически не контролируется, в результате чего онкосмертность в развитых странах уже обогнала смертность от сердечно-сосудистой патологии).
- Применение тонкого измельчения овощей и фруктов при наличии даже часовой экспозиции может уничтожить естественную витаминную активность по отдельным витаминам, нестойким к внутриклеточным ферментам растений.     Дополнительное обогащение субстрата витаминами не решает проблемы. К тому же в эволюции человек чаще сталкивался с цельным продуктом, который нужно разжевать, чем с соком из него. При получении соков высвобождается и в единицу времени всасывается большое количество органических кислот, ускоряющих процессы остеопороза и остеомаляции, а также процессы осаждения в сосудах и внутренних органах нерастворимых соединений кальция и фосфора. Остаточные количества пестицидов и удобрений из соков всасываются и ударяют по печени в сотни раз быстрее чем из свежих фруктов и овощей, съеденных естественным путем. Особенно опасно когда нитраты, которые в анаэробных условиях упаковки превращаются в 40 раз более токсичные нитриты, а нитриты в еще более опасные нитрозоамины – 100% - ные канцерогены.- Не выдерживает никакой критики добавление в специальные продукты коровьей альфа-лактозы, которая вызывает напряжение кишечной и печеночной бета-галактозидаз, ослабленных до практического нуля при переходе из подросткового возраста во взрослый. К тому же сладость данного сахара составляет всего 16% от сладости сахарозы (сахара). Результат – бурное развитие кишечной микрофлоры, формирование вторичного потока антиалиментарных вешеств, метеоризм, раздирающий кишечник и осложняющийся инвагинацией и непроходимостью, не говоря уже о других негативных эффектах.
- А чем можно оправдать внесение в суточную дозу одного из продуктов 60 мг каротина? Это приблизительно отвечает десятикратной дозе ретинола. Практически смертельным является внесение в суточную дозу 138-кратного количества селена (6888 мкг вместо 50 мкг), обладающего весьма узкой полосой оптимальной суточной дозы (от 40 до 70 мкг).
- Для достижения очевидного клинического эффекта компании прибегают к внесению в состав производимых смесей отдельных чистых аминокислот, что еще пять десятков лет тому было доказано как недопустимое и нефизиологическое, медикаментозных форм, с трудом подвергающихся индикации, если о них сведения не внесены в документацию на данную пищевую смесь.
- Неадекватные замеры антиоксидантной активности ингредиентов специальных пищевых смесей по накоплению в них диеновых конъюгатов искажает истинную картину антиоксидантного статуса продукта и, соответственно, организма человека.
Таким образом, новая технология обработки пищевых продуктов открывает широкие возможности для ошибок и передозировок,особенно в тех случаях, когда рецептуру формируют неспециалисты в области нутрициологии. Эти ошибки в огромном потоке все новых и новых многокомпонентных смесей остаются незамеченными контролирующими службами и приумножаются еще ошибками или даже преднамеренными действиями, допускаемыми производителями сырья.
С другой стороны квалифицированное создание натуральной диеты для спортсмена заведомо является более физиологичным и более адекватным потребностям его организма, что гарантирует получение высоких спортивных и общеоздоровительных результатов.
Выбирать, конечно, руководству клуба, но если бы выбирал врач, то он бы остановился на пункте 7.
А клиентам фитнес клуба порекомендовал бы обращаться за услугой составления индивидуального пищевого рациона: и эффект предсказуемый и платить надо намного меньше.

Блог 3.

От состояния какого органа напрямую зависит продолжительность жизни человека?

От печени, скажут одни; от поджелудочной железы – скажут другие; от генетики – скажут третьи; четвертые скажут – нет от мозга (он всем управляет). И вот, чтобы уточнить ответ на этот вопрос ведущие геронтологи мира утверждают, что на продолжительность жизни прямое влияние оказывает именно кишечник. Специалисты уверены, что от микроорганизмов в нашем кишечнике зависит общее состояние здоровья человека, и именно они определяют сроки жизни. Так, количество вредных микроорганизмов в кишечнике не должно превышать норму. Если это случается, то нарушается его микрофлора, а это уже приводит к различным последствиям. Нужны факторы питания, снижающие количество вредных микроорганизмов в кишечнике. Неправильно функционирующий кишечник приводит к метаболическому синдрому, который в 21-м веке встречается все чаще. Геронтологи считают, что он начинается в кишечнике из-за нарушения баланса полезных и вредных бактерий. Синдром приводит к гипертонии, сахарному диабету, ожирению и повышенному тромбообразованию. Около 70% ресурсов иммунной системы зависит от состояния кишечника. Именно в кишечнике находится большинство иммунных клеток, которые борются с вирусами и болезнетворными бактериями. Так, если микрофлора кишечника нарушена, эти клетки слишком «заняты» борьбой с вредными бактериями в кишечнике, и не могут в полной мере противостоять «атакующим» внешним агентам. В результате этого организм хуже справляется с проблемами. Нарушенная микрофлора кишечника также приводит к разного рода пищевым аллергиям, головным болям и мигреням, а также нарушению сна, депрессивным состояниям, снижению работоспособности. Такое случается при снижении уровня серотонина, 80% которого вырабатывается в здоровом кишечнике[1]. Тогда не удивительно, что если бы удалось свести к нулю заболеваемость сердца и сосудов, то средняя продолжительность жизни человека возросла бы на 10-12 лет, то же по онкологическим заболеваниям – на 7-10 лет, а если бы каждый человек получил питание, адекватное его потребностям, то на 50-62 года [2]. Понятно также, что от питания зависит более 50 % нашего здоровья. Вот и мы пытались среди пищевых продуктов найти такой универсальный продлевающий жизнь продукт, который бы вобрал в себя все лучшие качества питания. Это кефир, названный нами кефиром жизни, получен по абсолютно новой технологии: путем сквашивания обезжиренного пастеризованного молока авторским грибом сапрофитом (штамм Y-494):

- вкус данного кефира идеальный для кисломолочного продукта

- усвоение его ингредиентов полное и легкое 100 % - ное уже в верхних отделах кишечника

- при таком усвоении нет напряжения органов пищеварения

- он обладает щадящим антиоксидантным действием, погашая токсичность опасных свободных радикалов

- он обеспечивает организм ценнейшим белком с оптимальной аминокислотной формулой, а, значит, и оптимальный уровень всех незаменимых аминокислот в крови

- кефир не содержит углеводов молока (альфа-лактозы – виновницы невосприятия молока)

- обладает мягкими натуральными антибиотическими свойствами, что позволяет снизить численность бактериальной и дрожжевой микрофлоры в нижних отделах кишечника, снизить или даже устранить процессы гниения, брожения, газообразования, накопления патогенных бактерий

- обладает низкой энергетической ценностью и может быть самым мягким диетическим фактором похудения и оптимизации массы и структуры в целом эстетики тела, являясь также мощным фактором омоложения

- сохраняет и восстанавливает слизистую желудка и кишечника – ее структуру и функцию.

- является источником естественных макро- и микроэлементов (устраняет их дефициты)

- в данном кефире, в отличие от обычного (на бактериальных заквасках), отсутствует алкоголь, что позволяет употреблять его с первого дня жизни

- данный кефир легко обрабатывается ферментами поджелудочной железы, что очень важно для щажения поджелудочной железы и профилактики ее патологии

- оптимальный аминокислотный и макро- микроэлементный состав кефира, отсутствие в нем половых гормонов способствует репродуктивной функции мужчин и женщин

- он способствует очищению сосудов от новообразований на основе «плохого» холестерина, нормализует кальциевый обмен и является фактором оптимизации свертывания крови

- без употребления данного кефира невозможна успешная интеллектуальная деятельность

- решающее значение данного кефира обусловлено увеличением продолжительности жизни благодаря вышеописанным свойствам и обеспечению антибактериального, антивирусного иммунитета и иммунитета по отношению к чужеродным и непищевым белкам – загрязнителям

     Не замечено любых противопоказаний к приему данного кефира в реальном количестве, однако оптимальное его потребление находится между 10 и 15 мл на 1 кг массы тела человека в сутки. Именно в этих пределах максимально проявляется оздоравливающее действие кефира и продлевающее жизнь человека. Нет заболеваний или состояний, при которых было бы нежелательным употребление данного авторского продукта.

1.  Виртуальный ресурс: https://howto-news.info/vashe-zdorove-pod-ugrozo/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=howto-news.info&utm_term=1277407&utm_content=7439114

Руль Ю. В.,  Руль Н. Ю.  Алиментарная валеология

Акад. УТА, д.м.н. Руль Ю.В. (14 июня 2008 г)


 

 
  Сегодня были уже 3 посетителей (7 хитов) здесь!  
 
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно